Tafeltje dekje

Healthy food

Tafeltje Dekje is er voor alle Texelaars van 55+ die niet goed meer voor de eigen warme maaltijd kunnen zorgen. Voor lange of korte tijd, voor een of enkele dagen per week of zelfs voor de hele week. Tafeltje Dekje kan u zo ook ondersteunen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Texels Welzijn draagt zorg voor de coördinatie en bezorging.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen