Sociaal Team Texel - Jeugd

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Meestal lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team Texel. Heeft  u vragen of zorgen over het opvoeden, ontwikkeling, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van uw kind?
Waar het ‘gewone’ opvoeden ophoudt, geeft het Sociaal Team Texel ondersteuning en helpt u uw vragen zelf aan te pakken. U heeft één hulpverlener als vast aanspreekpunt. Er werken medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen.

Samen met u bekijken we de situatie

Samen met uw vaste contactpersoon kijkt u naar uw persoonlijke situatie. En stelt u vast welke ondersteuning u nodig heeft. Dit legt u vast in een plan. Hierbij wordt eerst gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het Sociaal Team Texel u bij het vinden van de juiste hulp.

Hoe werkt het?

Een medewerker van het Sociaal Team Texel kan bij u thuis komen, of ergens anders afspreken als u dat liever heeft. De medewerker kijkt samen met u en uw gezin wat er speelt bij welke gezinsleden en op welke gebieden. Met elkaar wordt een aanpak gemaakt voor het gehele gezin. Centraal daarbij staat u wat zelf kunt en wat mensen uit het eigen netwerk kunnen betekenen. Als dit niet lukt, helpt het Sociaal Team Texel u bij het vinden van de juiste hulp. Dichtbij, snel en toegankelijk.

Hoe bereik ik het Sociaal Team?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties