Zorg- en adviesteam (ZAT)

In een zorgteam en adviesteam (ZAT) werken scholen en zorgverleners samen. Een ZAT is bedoeld om problemen op tijd aan bij kinderen en jongeren aan te pakken.

  • Een ZAT is er voor alle kinderen die hulp of zorg nodig hebben.
  • Ziet een leraar dat een jongere hulp nodig heeft? Dan kan de leraar direct hulp inschakelen.

Samenwerken

Vaak werken de volgende instellingen samen in een ZAT:

  • de school
  • maatschappelijk werk
  • een wijkteam van de gemeente
  • jeugdgezondheidszorg
  • politie
  • een leerplichtambtenaar en een rmc medewerker

Het ZAT bespreekt het gedrag en de problemen van een kind. Ze maken samen een plan om de problemen aan te pakken. Daarna start de hulpverlening.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Zorg- en adviesteam (ZAT)'

Alle veelgestelde vragen