Instelling voor hulp bij visuele beperking

Bent u blind of slechtziend? Dan kunt u hulp krijgen van een instelling voor visueel gehandicapten. U kunt hier ook terecht als u doofblind bent. Of een visuele én lichamelijke beperking heeft.

Aanbod zorg

U - of uw kind - krijgt van een instelling voor visueel gehandicapten hulp bij het aanleren van vaardigheden. U krijgt ook ondersteuning om zelfstandig te - blijven - leven. De instelling biedt bijvoorbeeld hulp bij:

  • (online) communicatie
  • mobiliteit en oriëntatie: zelfstandig kunnen bewegen en de weg weten te vinden
  • zelfstandig wonen: huishouden, koken, persoonlijke verzorging
  • leren omgaan met de beperking
  • hulp bij het vinden van werk

Er zijn ook speciale instellingen waar u - of uw kind - kan logeren. Of zelfs wonen. Speciaal onderwijs en dagbesteding zijn ook mogelijk.

Aanmelden

Voor hulp van een instelling voor visueel gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig: van een oogarts of andere medisch specialist. Meer informatie krijgt u ook van de instelling of uw huisarts.

Vergoeding

  • U krijgt de meeste vormen van hulp en zorg vergoed vanuit uw zorgverzekering, de Wmo, of de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u de zorg mogelijk vergoed vanuit de Jeugdwet.
  • De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie.

Meer weten?

In Nederland zijn 5 instellingen voor visueel gehandicapten. Deze instellingen hebben vaak meerdere vestigingen in het land. Ze houden spreekuur op verschillende locaties. Lees meer op:

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties