Woningaanpassingen

U kunt met een beperking langer - zelfstandig - thuis blijven wonen dankzij kleine of grotere aanpassingen aan uw huis. Bijvoorbeeld:

 • drempels weghalen
 • bredere deuren plaatsen
 • lichtschakelaars op zithoogte
 • de keuken aanpassen
 • een badlift of douchestoel
 • een toiletverhoger
 • een elektrische deuropener
 • een lichtflitsbel

Soms worden aanpassingen in huis vergoed door uw gemeente. Of door uw zorgverzekeraar. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen.

Vergoeding via gemeente

 • Zijn de aanpassingen nodig om zelfstandig te blijven wonen? Of om uw kind thuis te laten opgroeien? En kunt u de aanpassingen zelf niet uitvoeren? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding van de aanpassingen. Ook bij aanpassingen voor uw kinderen. Deze ondersteuning valt onder de Wmo.
 • Vraag aan het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente of u een vergoeding krijgt. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor een aanpassing in huis. Dat geldt ook bij aanpassingen die nodig zijn voor een kind onder de 18 jaar.
 • De gemeente vergoedt ook aanpassingen voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg, die de zorg thuis ontvangen. Voor mensen met een Wlz-indicatie geldt geen eigen bijdrage voor het aanpassen van het huis. Bij aanpassingen voor een kind onder de 18 jaar kan de gemeente wel een eigen bijdrage vragen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

 • Soms vergoedt uw zorgverzekering hulpmiddelen of aanpassingen. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen om lichten, ramen en deuren te bedienen. Of apparatuur om u te wekken en te waarschuwen, zoals een lichtflitsbel voor mensen met een auditieve beperking. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Verhuisvergoeding

 • Sommige gemeenten geven geen vergoeding voor een aanpassing, maar wel een vergoeding om te verhuizen. Bijvoorbeeld wanneer een aanpassing erg duur is.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen