Eigen bijdrage voor zorg thuis

Krijgt u hulp vanuit de Wmo om zelfstandig thuis te kunnen wonen? Of zorg vanuit de Wlz? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

Vergoeding

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg thuis vanuit de Wmo of de Wlz.
  • Wijkverpleging - verpleging en verzorging - valt onder de zorgverzekering: u betaalt géén eigen risico. 
  • Jongeren onder de 18 jaar betalen géén eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Alleen als een aanpassing van uw woning nodig is voor uw kind.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

  • Het CAK  berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
  • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen