Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u begeleiding krijgen.

  • Een begeleider of coach geeft u hulp, zodat u zelfstandig kunt leven.
  • Een begeleider of coach ondersteunt uw kind. Bijvoorbeeld bij een ziekte, beperking of gedragsprobleem.

Er zijn 2 soorten begeleiding: persoonlijke begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).

Persoonlijke begeleiding

Bij persoonlijke (individuele) begeleiding helpt de begeleider alleen u. U krijgt begeleiding bij:

  • de administratie. Een overzicht krijgen van uw facturen, contracten en verzekeringen
  • boodschappen doen. Of het bedienen van huishoudelijke apparaten
  • woonbegeleiding. Bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen
  • de opvoeding
  • het indelen van de dag en dingen gaan doen
  • het leggen van contact met andere mensen
  • het verminderen van gedragsproblemen

Persoonlijke verzorging

Begeleiding betekent ook hulp bij uw persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening heeft. Of een verstandelijke of een zintuiglijke beperking.

  • Heeft u vanwege een medische reden hulp nodig bij uw verzorging? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen. 

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding is er voor:

Regelen

Vergoeding

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties