Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u hulp krijgen van uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • De gemeente onderzoekt welke hulp u precies nodig heeft.
 • Een medewerker - van de gemeente of een andere organisatie - praat met u. En met mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden.
 • U bespreekt wat u zelf kunt. En hoe mensen in uw omgeving kunnen helpen.
 • De gemeente onderzoekt of uw mantelzorger ondersteuning nodig heeft.

Hulp van cliëntondersteuning of mantelzorger

Vindt u het moeilijk om met uw gemeente te praten? Vraag dan hulp van cliëntondersteuning.

 • De gemeente regelt gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner als u dat wilt.
 • Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Het maakt hierbij niet uit of uw mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Voorstel gemeente

De gemeente kijkt of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Participatiewet of de Wet langdurige zorg (Wlz). En de gemeente onderzoekt of u geholpen bent met 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld met:

 • ontmoetingsochtenden
 • een maaltijdservice
 • een vervoerspas

De gemeente kan u ook een 'maatwerkvoorziening' bieden. Bijvoorbeeld:

Wijst uw gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u geen Wmo-ondersteuning aanvragen in een andere gemeente.

Hulp regelen

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

 • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf zorg in
 • zorg in natura: u kiest uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen