Centrum indicatiestelling zorg

Heeft u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan heeft u misschien recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of u een indicatie krijgt.

Het CIZ:

 • ontvangt uw aanvraag voor Wlz-zorg; u kunt de aanvraag zelf indienen; iemand anders kan dat ook voor u doen, bijvoorbeeld uw huisarts of een familielid
 • beoordeelt uw aanvraag volgens de regels
 • neemt een besluit en stuurt dat naar u toe

Het CIZ levert zelf geen zorg. Lees hoe u zorg aanvraagt vanuit de Wet langdurige zorg.

Indicatie

 • Krijgt u een indicatie? Dan staat in de indicatie op hoeveel zorg u recht heeft: zorgprofiel
 • De Wlz heeft ook subsidies voor:
  - speciale behandelingen bij een lichamelijke aandoening of dementie
  - ADL-assistentie in een ADL-woning
 • Een indicatie voor Wlz-zorg is bijna altijd onbeperkt geldig. Een herindicatie is alleen nodig als uw behoefte aan zorg verandert. 

Zorgkantoor

Heeft u recht op Wlz-zorg? Dan stuurt het CIZ het besluit ook naar het zorgkantoor in uw regio.

 • Het zorgkantoor regelt dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Of u krijgt een persoonsgebonden budget krijgt als u daarvoor kiest.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen