Toegankelijkheid voor iedereen

Wilt u ondanks een lichamelijke of geestelijke beperking overal kunnen komen? En alles kunnen doen? Organisaties moeten online toegankelijk zijn. En gebouwen ook.

Fysiek, digitaal en taal

'Toegankelijk' betekent:

  • u kunt makkelijk een ruimte binnengaan. Bijvoorbeeld met een rolstoel
  • u krijgt duidelijke informatie: leesbaar en begrijpelijk. Bijvoorbeeld heldere formulieren, zonder moeilijke taal
  • u krijgt goede service. Bent u bijvoorbeeld blind? Dan moet u toch informatie van een website kunnen krijgen

Het recht op toegankelijkheid is in de volgende wetten vastgelegd:

  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet gaat over wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer. U mag bijvoorbeeld eisen stellen aan de toegankelijkheid van gebouwen en diensten. En een werkgever of opleiding mag u niet weigeren omdat u een beperking heeft.
  • Artikel 1 van de Grondwet (GW). Deze wet richt zich tegen discriminatie op basis van onder andere een beperking of chronische ziekte.

Inclusie

Een ander woord voor 'toegankelijkheid' is 'inclusie'. Het doel van een inclusieve of toegankelijke samenleving: iedereen kan meedoen. Iedereen moet een openbare voorziening kunnen gebruiken. Er zijn dan geen aparte oplossingen nodig voor mensen met een beperking.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Toegankelijkheid voor iedereen'

Alle veelgestelde vragen