Thuiszitter

Blijft uw kind ongewild thuis omdat hij of zij meerdere problemen heeft? Dan is uw kind een 'thuiszitter'.

  • Uw kind is een 'thuiszitter' als hij of zij op een school staat ingeschreven en - tijdelijk - thuis blijft.
  • Uw kind wil wel naar school. Maar uw kind kan niet naar school door medische, sociale, intellectuele of emotionele problemen. Of de manier van lesgeven past niet bij uw kind en zijn of haar problemen.

Oorzaken

De 5 meest voorkomende oorzaken waardoor een kind thuiszit:

  • psychische problemen of een stoornis
  • vervelend gedrag door een kind (pesten)
  • op de wachtlijst staan voor een speciale instelling
  • volgen van regels en procedures door school zonder te letten op de problemen van een kind
  • problemen in het gezin

Het is beter als uw kind naar school gaat:

  • op school ontmoet uw kind andere kinderen - uw kind leert dan omgaan met anderen (sociale vaardigheden)
  • de kwaliteit van onderwijs is niet hetzelfde bij les buiten school (thuisonderwijs)
  • uw kind heeft een leerplicht, ook als het thuiszit

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Thuiszitter'

Alle veelgestelde vragen