Startkwalificatie halen

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2 of hoger. Met een startkwalificatie heeft uw kind meer kans om een baan te vinden. Of een baan te behouden. Uw kind kan een startkwalificatie halen door:

  • volledig dagonderwijs te volgen
  • een combinatie van werken én leren. Bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (BBL)

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Alle kinderen moeten naar school tot hun 16e jaar. Dit heet de leerplicht. 
  • Heeft een jongere dan nog geen startkwalificatie? Dan moet hij of zij die halen. Dit heet de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt van 16 tot 18 jaar.

Voortijdig schoolverlater

Heeft een jongere tot 23 jaar geen startkwalificatie? En kan hij of zij niet meer naar school? Dan meldt de school de jongere aan als voortijdig schoolverlater bij de gemeente.

  • Het Jongerenloket van de gemeente probeert de jongere dan aan een baan te helpen. Of aan een geschikte opleiding.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Startkwalificatie halen'

Alle veelgestelde vragen