Speciaal basisonderwijs

Heeft uw kind extra hulp nodig op de basisschool? Bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met leren? Of omdat zijn of haar gedrag een probleem is? Dan kan uw kind misschien terecht bij 'speciaal basisonderwijs'.

Speciale basisscholen zijn bedoeld voor:

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben.

Meer tijd en kleinere groepen

Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

Regelen

  • Uw kind heeft voor een plek in het speciaal basisonderwijs (sbo) een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.
  • Verwijst de gewone basisschool uw kind door naar speciaal basisonderwijs? Dan vragen zij deze verklaring voor uw kind aan bij het regionaal samenwerkingsverband. Een deskundige adviseert of uw kind geschikt is.
  • Heeft u geen verwijzing van een gewone basisschool? Dan vraagt de school voor speciaal basisonderwijs deze verklaring voor u aan bij het regionaal samenwerkingsverband.

Vervolgonderwijs

Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Speciaal basisonderwijs'

Alle veelgestelde vragen