Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een vak leren? Maar heeft u extra hulp en begeleiding nodig door een beperking? Bijvoorbeeld autisme, PDD NOS of een lichamelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij een scholingsinstituut voor een beroepsopleiding. Ook als u Wajong heeft.

  • De scholingsinstituten zijn: REA College Nederland en EEGA Plus.
  • U kunt opleidingen volgen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek.
  • Het diploma - of deelcertificaat - is officieel. Op vmbo of mbo-niveau.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar
  • u heeft geen WAO of WIA-uitkering
  • u heeft nog geen diploma mbo-niveau 2 of hoger

UWV bepaalt of u de vakopleiding nodig heeft om aan werk te komen. UWV geeft u dan een indicatie 'ernstige scholingsbelemmeringen'. Hiermee mag u speciaal beroepsonderwijs volgen.

  • Wajong is geen eis meer om speciaal beroepsonderwijs te kunnen volgen.

Vergoeding

  • Uw gemeente vergoedt mogelijk de kosten voor begeleiding en onderwijs. De gemeente betaalt voor u het onderwijs vanuit de ESB-regeling. Dit is een subsidie voor jongeren die door hun beperking geen gewoon onderwijs kunnen volgen.
  • U krijgt geen studiefinanciering bij aangepast - speciaal - beroepsonderwijs.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs'

Alle veelgestelde vragen