Huisartsenzorg

U kunt bij uw huisarts terecht met lichamelijke, psychische en psychosociale klachten.

  • Uw huisarts geeft medische zorg en advies over uw gezondheid.
  • Soms verwijst uw huisarts u door naar een specialist. Bijvoorbeeld specialistische zorg in het ziekenhuis.
  • U kunt ook bij uw huisarts terecht voor psychische hulp.

Vertrouwenspersoon 

Uw huisarts kent u en uw gezin. En denkt met u mee over oplossingen bij gezondheidsproblemen. Uw huisarts kijkt ook naar andere zaken die van invloed zijn op uw gezondheid. Bijvoorbeeld werk, relatie en kinderen. Uw huisarts is een vertrouwenspersoon. U kunt daarom met uw huisarts over allerlei problemen praten.

Wie betaalt het bezoek aan de huisarts?

Voor een consult - bezoek - bij de huisarts betaalt u niets. Dit wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en valt buiten het eigen risico. U moet wel een zorgverzekering hebben.

  • Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de rekening van de huisarts zelf.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen