Onderwijs-zorg arrangementen

Heeft uw kind speciale behoeften om onderwijs te kunnen volgen? Dan is misschien een combinatie nodig van - speciaal - onderwijs en jeugdhulp.

  • Scholen en aanbieders van jeugdhulp werken steeds vaker samen. Ook ouders werken samen met dit team van zorgdeskundigen en onderwijsdeskundigen.
  • Zo ontstaan er gezamenlijke programma’s van het - speciaal - onderwijs en jeugdhulp. Deze programma’s heten onderwijs-zorgarrangementen.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat leerlingen onderwijs-zorgarrangementen krijgen. Betere hulp waarbij jeugdhulp, opvoedhulp en onderwijsondersteuning samenwerken.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Onderwijs-zorg arrangementen'

Alle veelgestelde vragen