Toegankelijkheid van scholen

Heeft u een beperking en volgt u een opleiding? Bijvoorbeeld doordat u slecht ziet of in een rolstoel zit? Dan moet uw school de - digitale - omgeving aanpassen en toegankelijk maken. Zo moet de school zorgen voor:

  • goed bereikbare lokalen en kantines
  • toegankelijke websites en computerprogramma's

U moet alle (hulp)middelen op uw school kunnen gebruiken.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid betekent dat u makkelijk een ruimte binnengaat. Uw school kan het gebouw op verschillende manieren toegankelijk maken. Bijvoorbeeld:

  • geen obstakels op de route naar het gebouw (straat en stoep)
  • brede ingangen en toegangsdeuren
  • duidelijke bewegwijzering op het terrein en in het gebouw
  • hellingbanen en trapliften (binnen en buiten)
  • ringleiding voor hoortoestellen
  • klimaatbeheersing en ventilatiebeheersing
  • aangepaste toiletten

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid betekent dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van digitale communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld:

  • digitale leeromgevingen en werkomgevingen, registratiesystemen, webteksten, e-mails en Word-bestanden

Heeft u dyslexie, een visuele beperking, autisme of een auditieve beperking? Dan kunt u daar extra aandacht voor vragen.

Aanpassing schoolgebouw

Uw school is zelf verantwoordelijk voor aanpassingen in of aan het gebouw. De school krijgt hiervoor budget van de overheid. Uw school bepaalt zelf hoe ze dat besteedt. De school is niet verplicht om haar gebouw toegankelijk te maken.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen