Patiënten- en belangenorganisaties

Een patiëntenorganisatie, cliëntenorganisatie of belangenorganisatie komt op voor uw rechten. U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

U vindt een patiënten- of belangenorganisatie via een van de koepelorganisaties hieronder

Chronisch zieken en gehandicapten

Ouderen

 • ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.
 • Unie KBO: Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
 • PCOB: Protestants Christelijke Ouderen Bond.
 • NOOM: Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. 
 • NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.
 • Ouderen Ombudsman: voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld.

GGZ

 • Platform GGZ: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg. Komt op voor de rechten van (ex)psychiatrische patiënten.
 • LPGGZSterren.nl: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg Sterren. Keurmerk in de GGZ voor cliënten en familie.

Cliënten in de zorg

 • Zorgbelang-Nederland: belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben.
 • LOC: LOC Zeggenschap in zorg. Belangenorganisatie voor cliëntenraden.
 • Per Saldo: landelijke vereniging van en voor budgethouders: mensen met een persoongebonden budget

Mantelzorgers

 • Mezzo: landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen