Gezinsvervangend tehuis

Heeft u een kind of familielid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking? En zoekt u een woning met begeleiders? Dan is een gezinsvervangend tehuis misschien een geschikte oplossing.

Wat is een gezinsvervangend tehuis?

 • Een groepswoning voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar.
 • De bewoners zijn redelijk zelfstandig. Ze gaan overdag naar een dagopvang of speciaal onderwijs.
 • De bewoners in het gezinsvervangend tehuis vormen samen een 'gezin'.
 • Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer. En vaak ook een eigen badkamer.
 • Bewoners delen de woonkamer en keuken.
 • Alle bewoners krijgen hulp van een vaste groep begeleiders.
 • Een gezinsvervangend tehuis ligt vaak in een woonwijk. Soms op het terrein van een zorginstelling.
 • Een gezinsvervangend tehuis heet ook wel: 'kleine woonvorm'.

Hoe regelt u verblijf in een gezinsvervangend tehuis?

 • Wilt u 24 uur per dag zorg voor uw kind of familielid? U heeft hiervoor een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De opname valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Heeft uw kind of familielid alleen lichte hulp nodig? Dan regelt u het verblijf, de ondersteuning en de zorg apart. U huurt zelf de woning. En u moet zelf Wmo-ondersteuning en wijkverpleging aanvragen. 

Kosten

 • Bewoners betalen een eigen bijdrage: voor eten, zorg en mogelijk woonruimte. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen (loon of een uitkering).
 • Valt het verblijf onder de Wlz? Of onder de Wmo? Dan berekent het CAK uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening.

Andere mogelijkheden

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties