ADL-assistentie in ADL-woning

Wilt u met een lichamelijke beperking zelfstandig wonen, maar heeft u soms wel begeleiding of verzorging nodig? Dan is een aangepaste woning met ADL-assistentie (Activiteiten van het Dagelijks Leven) mogelijk iets voor u.

 • Een ADL-woning is een gelijkvloers huis: toegankelijk voor een rolstoel.
 • Het huis is via een alarm-intercomsysteem direct verbonden met een hulppost: de ADL-eenheid bij u in de buurt.

Wat is ADL-assistentie?

ADL-assistentie is persoonlijke hulp bij dagelijkse activiteiten, 24 uur per dag. Bijvoorbeeld bij:

 • lichamelijke verzorging
 • aankleden en uitkleden
 • bewegen en verplaatsen in en om het huis
 • naar de wc gaan
 • eten en drinken
 • eenvoudige verpleegkundige handelingen, zoals beademing

ADL-assistentie gebeurt alleen als u daarom vraagt. De assistent doet precies wat u vraagt, op de manier waarop u dat wilt. Zo bepaalt u zelf hoe u leeft.

Voor wie?

U krijgt een ADL-woning als u:

 • een (zware) lichamelijke beperking of aandoening heeft
 • met een rolstoel makkelijk binnen het huis moet kunnen bewegen
 • minstens 5 uur ADL-assistentie per week nodig heeft
 • zelfstandig assistentie kunt oproepen en zelfstandig kunt wonen

Heeft u hulp nodig bij het indelen van uw dag en het maken van plannen? Dan is ADL-wonen niet geschikt voor u. 

Aanbieders ADL-wonen

U vindt een ADL-woning via de volgende organisaties:

Vergoeding

 • U krijgt een vergoeding voor ADL-assistentie via de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw woningaanbieder regelt voor u de aanvraag bij het CIZ.

Aanvullende zorg

U krijgt aanvullende zorg meestal niet vergoed vanuit de Wlz. Mogelijk wel van uw gemeente en/of zorgverzekeraar.

 • Gemeente (Wmo): begeleiding, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, maaltijdvoorziening.
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging): bepaalde vormen van verpleging, persoonlijke verzorging buiten de ADL-woning.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen