Leerplicht en leerplichtontheffing

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten in Nederland verplicht naar school. Soms krijgt uw kind vrijstelling. Bijvoorbeeld als hij of zij door een lichamelijk of psychisch probleem niet naar school kan.

  • De leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. Bijvoorbeeld nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen). En voor kinderen die in Nederland wonen, maar in het buitenland - grensstreek - naar school gaan.

Vrijstelling

Heeft uw kind een ernstige ziekte? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen.

  • De vrijstelling geldt voor 1 jaar. U moet elk jaar opnieuw een vrijstelling van de leerplicht aanvragen: vóór 1 juli.
  • Blijkt uit een verklaring dat uw kind nooit geschikt is om een school of instelling te bezoeken? Dan hoeft u niet elk jaar opnieuw een vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling aanvragen

U kunt een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

  • U heeft een actuele verklaring nodig van een arts die is aangewezen door uw gemeente. Vaak is dat een arts van de GGD.
  • De arts mag niet uw huisarts zijn. Of de psycholoog of pedagoog van uw kind.

Vervangende leerplicht aanvragen voor leerlingen vanaf 14 jaar

Vervangende leerplicht is een leertraject voor leerlingen vanaf 14 jaar. Bijvoorbeeld praktijkonderwijs. Via een aangepast onderwijsprogramma kan uw kind na 1 jaar weer instromen in het gewone onderwijs.

  • U kunt vervangende leerplicht aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. U kunt dit samen met de school doen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Leerplicht en leerplichtontheffing'

Alle veelgestelde vragen