Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet alleen naar school met het openbaar vervoer? Dan regelt uw gemeente misschien vervoer. Dit heet leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is voor:

  • kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • kinderen die ver van een speciale school wonen, bijvoorbeeld een christelijke school

Bij leerlingenvervoer gelden de volgende voorwaarden:

  • uw kind gaat naar het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs
  • uw kind bezoekt de school die het dichtstbij is
  • de afstand tussen uw huis en de school is meestal meer dan 6 kilometer - uw gemeente bepaalt de minimale afstand

Vraag uw gemeente naar de voorwaarden die voor u gelden.

Verschillende mogelijkheden voor vervoer

Uw gemeente biedt vaak 1 van de volgende mogelijkheden voor vervoer:

  • Uw kind - en eventueel een begeleider - krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer.
  • U krijgt een vergoeding om uw kind op te halen en te brengen. Bijvoorbeeld als openbaar vervoer niet mogelijk is.
  • Uw gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden. Of informeer bij een MEE-organisatie in uw regio.

Eigen bijdrage

Uw gemeente mag om een eigen bijdrage vragen. U betaalt niet altijd een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft en niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Leerlingenvervoer'

Alle veelgestelde vragen