Langdurig zieke leerlingen

Is uw kind lange tijd ziek? Dan heeft hij recht op onderwijs. De school van uw kind moet zorgen dat hij thuis onderwijs krijgt. Of in het ziekenhuis. De school maakt dan een lesplan voor uw kind. U betaalt geen extra bijdrage voor het onderwijs thuis of in het ziekenhuis.

Waarom moet een ziek kind les krijgen?

School is erg belangrijk voor uw kind want:

 • medische zorg is voor hem spannend en onbekend - onderwijs is vertrouwd en geeft houvast
 • schoolwerk leidt uw kind af en geeft structuur aan een dag
 • naar school gaan zorgt dat uw kind contact houdt met klasgenoten en vrienden
 • uw kind raakt niet teveel achter op klasgenoten door schoolwerk te maken

Wie geeft les?

 • Uw kind krijgt les van zijn of haar eigen leraar (of leraren).
 • De school kan hierbij hulp vragen van een consulent onderwijsondersteuning. U mag ook zelf meteen om een consulent onderwijsondersteuning voor uw kind vragen.
 • Als uw kind ziek thuis is, dan regelt een onderwijsadviesbureau een consulent onderwijsondersteuning.
 • Ligt uw kind in een Universitair Medisch Centrum? Dan krijgt de school hulp van een educatieve voorziening van een Universitair Medisch Centrum. Educatieve voorzieningen zijn er voor leerlingen die een behandeling krijgen in een Universitair Medisch Centrum.

Wat doet een consulent onderwijsondersteuning?

De consulent onderwijsondersteuning zorgt voor:

 • contact tussen ouders en leerling, school en ziekenhuis
 • advies aan leerkrachten over onderwijs aan zieke leerlingen
 • informatie voor leerkrachten over het omgaan met een zieke leerling
 • onderwijs en begeleiding van de zieke leerling: thuis, in het ziekenhuis en op school
 • lessen aan huis of in het ziekenhuis (als eigen leraren dit niet kunnen)
 • informatie over ziekten en de gevolgen voor schoolprestaties
 • communicatiemiddelen, zoals een computer

Zorg en verpleging op school

Heeft uw kind een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes? Dan krijgt hij tijdens schooltijd medische zorg. De school kan de zorg overnemen, maar dat is niet verplicht. Bespreek dit met uw kind, de school en de arts.
Lees informatie over de vergoeding van zorg en verpleging op school.

Meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Langdurig zieke leerlingen'

Alle veelgestelde vragen