Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonende kind heel veel zorg nodig? Dan kunt u 2 keer kinderbijslag aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze dubbele kinderbijslag uit.
U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft heel veel (intensieve) zorg nodig
  • uw kind ontvangt een positief advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Positief CIZ-advies

  • Het CIZ beoordeelt hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Bij een positief advies krijgt u 2 keer kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan behoudt u 1 keer kinderbijslag.
  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft het advies aan de SVB.

Opstellen advies

Aanvragen

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

[img=180297Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg'

Alle veelgestelde vragen