Familiegroepsplan

Met een familiegroepsplan onderzoekt u welke problemen er in uw gezin zijn. En wie welke hulp nodig heeft. Een familiegroepsplan is misschien iets voor u:

  • bij problemen met opgroeien en opvoeden
  • bij een ernstige beperking of psychisch probleem bij uw kind
  • als uw kind te maken heeft met jeugdbescherming en u heeft het ouderlijk gezag

Een familiegroepsplan maken

  • U, uw familie en mensen in uw omgeving kunnen samen een plan maken. Zodat u beter hulp kunt vragen en hulp kunt regelen.
  • De gemeente is verplicht u te ondersteunen bij het opstellen van het plan.
  • U heeft het recht om zelf een plan te maken. Maar dat is niet verplicht. Als u geen plan maakt, kan een professionele hulpverlener dit doen. Bijvoorbeeld een gezinscoach.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties