Hulpmiddelen en voorzieningen op school

U - of uw kind - heeft misschien speciale hulpmiddelen of voorzieningen nodig om goed onderwijs te kunnen volgen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die niet op school of de opleiding aanwezig zijn.

UWV vergoedt deze hulpmiddelen als:

  • uw kind naar het basisonderwijs, voortgezet of hoger onderwijs gaat
  • u beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs volgt
  • u of uw kind speciaal onderwijs volgt

Voorbeelden vergoeding

UWV vergoedt bijvoorbeeld:

  • aanpassingen aan een stoel of bureau
  • hulpmiddelen voor schrijven en lezen, zoals een brailleleesregel
  • hulp van een doventolk

UWV vergoedt een computer als:

  • uw kind basisonderwijs of middelbaar onderwijs volgt en de computer nodig is voor werk in de klas - een computer voor huiswerk wordt niet vergoed
  • uw kind een bijzondere computer nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking

Voorbeelden geen vergoeding

UWV vergoedt de volgende hulpmiddelen niet:

De school of zorgverzekeraar vergoeden deze voorzieningen mogelijk wel.

Aanvragen hulpmiddel voor onderwijs

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Hulpmiddelen en voorzieningen op school'

Alle veelgestelde vragen