Ergotherapie

Kunt u - of uw kind - dagelijkse handelingen niet meer uitvoeren door lichamelijke of psychische problemen? Dan kan een ergotherapeut helpen. Bijvoorbeeld met eten of aankleden. Of leren lopen na een ongeluk.

Ergotherapeuten helpen iedereen die moeite heeft met dagelijkse handelingen:

 • kinderen
 • jongeren
 • volwassenen
 • ouderen

Hulp

De ergotherapeut bespreekt met u - of uw kind - bij welke handelingen hulp nodig is. Ergotherapie is zorg op maat: de ergotherapeut past de zorg aan uw persoonlijke wensen aan. De ergotherapeut:

 • bekijkt eerst hoe u - of uw kind - iets doet. En wat de beperkingen precies zijn.  
 • komt bij u thuis, op de school van uw kind of op het werk.
 • overlegt misschien ook met de arts, fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of anderen. 
 • bedenkt oplossingen. En geeft u training en advies.
 • geeft advies over hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, op school of op het werk.

Vergoeding

 • Woont u zelfstandig? Dan zit ergotherapie in het basispakket van de zorgverzekering. Het basispakket vergoedt een beperkt aantal uren. Extra uren zitten vaak in de aanvullende verzekering. Check uw polis voor de voorwaarden. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie. 
 • Ergotherapie kan ook onderdeel zijn van intensieve langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Ergotherapie'

Alle veelgestelde vragen