Emoties verwerken

Een vrijwilliger kan u helpen om te praten over uw emoties. Bijvoorbeeld als u iets ergs heeft meegemaakt. Een vrijwilliger kan u ook steunen na het overlijden van iemand.

Direct hulp

Voor directe hulp van een vrijwilliger kunt u terecht bij:

Maatjes en buddy’s

Van een maatje of buddy krijgt u gezelligheid, aandacht en hulp. Vind een maatje of buddy via:

Zelfhulpgroep

  • Er zijn ook zelfhulpgroepen: kleine groepjes mensen die hun ervaringen met elkaar delen. Bijvoorbeeld over een ingrijpende gebeurtenis, ziekte of verslaving.
  • Bij zelfhulpgroepen zijn geen professionele hulpverleners aanwezig. Deelnemers luisteren naar elkaar. En geven elkaar advies op basis van hun ervaringen.
  • U vindt een zelfhulpgroep bijvoorbeeld via zelfhulpnetwerk.nl.

Heeft u professionele hulp nodig? Vraag dan aan uw huisarts om u verder te helpen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Emoties verwerken'

Alle veelgestelde vragen