Eerstelijns verblijf

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een behandeling in het ziekenhuis? Of omdat u zorg nodig heeft tijdens uw laatste levensfase? Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing voor u. Dit heet 'eerstelijns verblijf' of kortdurende zorg.

  • Een kortdurende opname voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis.
  • U keert weer snel terug naar huis.
  • De indicatie is 3 maanden geldig.

Wilt u weten bij welke zorginstellingen u in de buurt terecht kunt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Verblijft u vanwege medische redenen tijdelijk in een zorginstelling? Dan wordt vanaf 2017 uw tijdelijke opname betaald vanuit de basisverzekering. Dit is zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Eerstelijns verblijf'

Alle veelgestelde vragen