Dyslexiezorg

Iemand met een dyslexieverklaring krijgt zorg voor - ernstige - dyslexie. Bijvoorbeeld een behandeling van een (jeugd)psycholoog. Of van een orthopedagoog met kennis van dyslexie. 

  • U krijgt dyslexiezorg als begeleiding door school niet genoeg is. En als onderzoek aantoont dat een aanvullende behandeling nodig is.

Signalen

De school is verantwoordelijk voor het opmerken van dyslexie bij uw kind. En voor het begeleiden van uw kind met leerproblemen.

  • Helpt extra hulp bij leesproblemen niet genoeg? Dan kan uw kind een doorverwijzing krijgen voor een orthopedagoog of psycholoog.
  • Bij ernstige dyslexie krijgt uw kind hulp van een psycholoog, orthopedagoog en/of logopedist.  

Dyslexiezorg regelen

  • Dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Vergoeding van dyslexiezorg

Bij een vergoeding van dyslexiezorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om ernstige dyslexie. Er zijn geen andere stoornissen.
  • Begeleiding van de eigen school helpt niet genoeg.

Andere hulp

Door passend onderwijs krijgen leerlingen met leerstoornissen - zoals dyslexie - betere hulp op school. Uw kind komt hierdoor minder snel in aanmerking voor dyslexiezorg. 

  • Heeft uw kind geen recht op dyslexiezorg onder de Jeugdwet? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen heeft en de kosten van onderzoek en behandeling niet zelf kunt betalen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Dyslexiezorg'

Alle veelgestelde vragen