Organisaties

Hier vindt u informatie voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Organisaties die actief zijn op Texel kunnen zich hier aanmelden. Wij behouden ons het recht voor aangeboden teksten aan te passen, indien dit de uniformiteit van het programma ten goede komt. Mocht u gepubliceerde gegevens wensen aan te passen dan kunt u een mail sturen naar texelkompas@texel.nl.