Hondensport

Vind u het leuk om samen met uw hond bezig te zijn? Hondensport geeft veel plezier en het versterkt de band met uw hond.
Op Texel zijn er cursussen op het gebied van gehoorzaamheid en jacht. Ook zijn er puppytrainingen.

Vereniging

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen